eSports Battle Best of 1
Dortmund (KRaftVK)
——
Draw
——
Atletico Madrid (MeLToSiK)
——

Dortmund (KRaftVK) vs Atletico Madrid (MeLToSiK) (eSports Battle, FIFA)

Bet Slip
undefined