Cody Brundage
Abdul Razak Alhassan
50%
50%
fan hypo-meter

Cody Brundage vs Abdul Razak Alhassan (UFC, MMA)

Bet Slip